Калкулаторите на светкавиците са три вида - кръгови;таблични и хоризонтални.Ще се опитам да представя и обясня, как се ползват в различните режими на светкавицата.

На изображението по-горе е представен типичен - кръгов калкулатор. При тази светкавица автоматичните режими са два - зелен и червен, и един ръчен.В случая под калкулатора е изнесена информацията на каква дистанция са ефективни двата автоматични режима - зеленият е ефективен от 1 до 3.7 м., а червеният от 1.3 до 7.5 м.

Как работи самият калкулатор?Извън въртящия се около оста си кръг се намират три маркера - широкоъгален;нормален и теле.В зависимост от обектива поставен на камерата,чуствителноста се поставя срещу съответния показалец.Това се използва единствено при работа в ръчен режим.При работа в режим на автоматика не се налагат никакви допълнителни настройки и за показалец се използва само този ,предназначен за нормален обектив.

В случая на илюстрацията е показана настройка за нормален обектив на 100 ASA.При тази настройка червените цифри ни показват блендата за червената програма а зелените съответно за зелената, 

При използване на ръчен режим , чуствителноста се поставя срещу съответстващият показалец, спрямо използвания обектив.Отчитането става по горната част на калкулатора.Ако сме избрали например обекта ни е на 3.7м. блендата трябва да е 8 при 100 ASA при нормален обектив.Ако обектива е широкоъгален то за същото разстояние блендата след поставяне срещу съответния показалец трябва да е 5.6, а при теле 11.

Разбира се не бива да се забравя и преместването на главата на светкавицата.


По същество няма разлика в метода на отчитане, просто визуално е малко по различно.При програмните режими, които тук са също два, отново червените и зелените цифри са съответно за червената и зелената програма.Отново дистанцията на , която работят режимите е посочена в отделна таблица.Тук в ръчен режим , отново трябва да се посочи, чрез преместване на чуствителноста под съответния показалец, обектива с който ще се работи и просто да се отчете.


А ето и една светкавица с регулиране на мощноста и в ръчен режим.Тя разполага с 1/4;1/2 и пълна мощност.Всичко друго казано по-горе е в сила и за нея.Единствената разлика е при превключването в ръчен режим от пълна мощност на по-ниска такава.Просто премествате съответния знак за избраната, с превключватела мощност върху съответната чуствителност и правите отчитането - метри бленда.


Ето и един типичен представител на табличното представяне на комбинациите метра бленда.Този метод се използва при светкавици,които нямат зумираща глава.Тук имаме също две автоматични програми.Видно е че жълтата е от 1.8 м. до 3.5 м. а зелената от 1.8 м. до 7 м..Срещу съответната чуствителност стои и съответната бленда.

При ръчен режим, пресечната точка между метража на който се намира обекта и чуствителноста ни дава и съответната бленда.